image001

Leif J.Braaten

Psykolog


POSITIV SELVUTVIKLING:


Vi står for en positiv selvutvikling for klienter, individuelt så vel som i grupper, både (topp) ledere i næringslivet og andre personer. Folk flest har masse ressurser som venter på å bli tatt i bruk på en mer offensiv og kreativ måte. Dette betyr ikke at vi undervurderer emosjonelle problemer. Men vinklingen er mot sunnhet snarere enn psykopatologi.

 

PERSONLIG COACHING FOR LEDERE:


Det har ofte kostet å gjøre karriere. Til tider fungerer de under pari. Da kan det være et privilegium å kunne snakke fritt og åpent til en profesjonell person med en viss distanse til alle problemer. Dels alene og ofte sammen med min kollega, siviløkonom Knut Isachsen, har vi jobbet med 6-800 (topp) ledere i halvårlige grupper. Disse lederne ønsker å utnytte sine totale ressurser og personlige kvaliteter enda bedre. Eller de føler at de fungerer under normal yteevne av forskjellige årsaker, så som overarbeid,stress, turbulens i jobbsituasjonen, nødvendige omstillinger, oppsigelser, personlige problemer, og nå for tiden også finanskrisen. Dypest sett nominerer ofte disse lederne troverdighet og integritet som de aller viktigste lederegenskapene. I tillegg til faglig dyktighet og kompetanse, må de også utvikle emosjonell intelligens, dvs. evnen til å ta den annens perspektiv i dialogen, dvs. vise empati. Effektiv kommunikasjon seiler opp til å bli helt nødvendig for suksess i organisasjonen.

 

INTERNUTVIKLING OG TEAMBYGGING:

Dette tilbudet gjelder bedrifter og organisasjoner som trenger profesjonell hjelp til å utvikle sine lederressurser og personlige kvaliteter enda bedre, samt utvikle et bedre samarbeidsklima preget av virkelig temaånd. For et slikt formål er det helt avgjørende å involvere toppledelsen. Topplederen må selv vise at han/hun har sans for en tidsriktig, kvalitetsbevisst ledelse. Gjennom en vektlegging av selvutvikling og teambygging vil bedriften få en radikal positiv uttelling, både i form av økt effektivitet og en forbedret bedriftskultur.

 


SAMLIVSTERAPI FOR PAR:

Dette tilbudet gjelder samlivsterapi for par som er gifte, samboere, særboende, eller single som trenger profesjonell hjelp til å takle sine samlivsproblemer bedre. Klienten møter en parterapeut med flere tiårs erfaring i slikt arbeid, enten som par, eller alene, eller begge deler. Det er vår erfaring at selv 5-10-15 seksjoner kan hjelpe til å løse på inngrodde, destruktive samhandligsmønstre. Da kommer ressursene for nærhet, intimitet, og tilknytning frem igjen og kan utnyttes positivt. Hensikten er å gjenvinne, eventuelt fornye, en mer omfattende tilit mellom partene. Dessuten er det viktig for vitaliteten i samspillet at den erotiske gløden og intimiteten blir forløst igjen.

 

SAMTALEGRUPPER FOR SINGLE PERSONER:

Tilbudet annonseres med to likeverdige målsetninger. “bli en lykkeligere singel person”, eller “finn din nye drømmepartner”. Det er det første opplegget som eksklusivt er innsikten mot denne målgruppen i Norden. Vi tilbyr nå, våren 2009, denne gruppen på 6-8 personer for 17. gang. Vi møtes 4 onsdager etter hverandre, fra kl. 17-20, tre timer hver gang, nå to ganger før og to ganger etter påske. Tilbudet er blitt populært, og vi får gode resultater. Her kommer noen typiske problemstillinger. Hvordan forholde seg til tidligere intime partnere? Hvordan utnytte den nye friheten som singel til personlig vekst? Hvordan forberede seg til eventuelt nytt partnerskap? Osv..