PSYKOLOG JAN SJØBERG

 

 Bilde1


Spesialist i klinisk psykologi. Utdannet psyk
olog fra Universitetet i København. Medlem av Norsk Psykologforening (NPF). Har mastergrad i psykologi fra
Universitetet i Oslo, veilederutdannelse fra Psykologforeningen og i Integrativ Supervisjon fra Universitetet i Krems, videreutdannelse i Integrativ Terapi fra Tyskland/Norge (kropps-, gestalt- og kreativitetsorientert psykoterapiform). I tillegg har jeg utdanninger innen musikk, ledelse
og undervisning.

Jeg har erfaring fra både individual- og gruppeterapi fra poliklinikk (DPS) og fra privatpraksis. I tillegg har jeg også lang erfaring
fra megling i konfliktrådet. Angående kommunikasjon og konflikthåndtering, se bl.a. sjiraff.org og kreativdialog.no.
I tillegg til individualterapi, tilbyr jeg også terapi for relasjoner, par og familier. Jeg tilbyr også jobb- og karriereorientert veiledning.

Min behandlingstilnærming handler om å ha personen(e) og det hun/han vil ha hjelp til, i sentrum – for så å finne metoder
som egner seg. Tilnærmingen er integrativ, dvs. integrering av ulike metoder og terapiretninger (bl.a. kognitiv,
mindfulness, psykodynamisk, narrativ og systemisk) og den er basert på samarbeidende dialog og refleksjon.

Telefon: 99019707