tage30

Tage Wester

Psykolog


Bakgrunn:

Tage Wester er utdannet psykolog ved Universitetet i København og er medlem av Norsk Psykologforening (NPF).

Han har erfaring fra arbeid innen ulike deler av psykisk helsevesen for voksne. Hans faglige bakgrunn er innen eksistensiell terapi, men fokuserer hovedsakelig på kognitiv terapi som kan gi rask hjelp for en rekke ulike psykiske plager. Han har mye erfaring med å hjelpe i forhold til søvnvansker, stressmestring ved en rekke psykiske plager samt angst og depresjon. Han kan også tilby EMDR-behandling som kan være en hjelp
til å komme videre etter vanskelige perioder eller traumer. EMDR kan også brukes som et prestasjonsfremmende
verktøy.

Tage Wester tilbyr samtaleterapi for enkeltpersoner, men er også tilgjengelig for å holde kurs og foredrag om emner som kognitiv terapi, mindfulness og stressmestring. Ved behov for medisiner tilbys dette i samarbeid med erfaren psykiater eller din fastlege.

 

Annen info:

Konsultasjoner tilbys hovedsakelig onsdager etter arbeidstid.
Pris : Kr 850 pr. time (ingen refusjonsavtale)

Kontor/postadresse: c/o Institutt for Funksjonell Psykoterapi, Bygdøy Allé 21, 0262 i Oslo.
Telefon: 45875234            

E-post: tage.wester[alfakrøll]psykologerioslo.no

  (vennligst send konfidensielle opplysninger via brev)