thumb_mette

Rosa Collett

lege, kognitiv terapeut


Bakgrunn:

Jeg er utdannet lege, og har vært spesialist i almenmedisin  i 20 år. I min almenpraksis var jeg spesielt interessert i psykiatri, og arbeidet  ett år på psykiatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.  Jeg har gjennomgått en to-års videreutdannelse i kognitiv terapi.

I 2004 åpnet jeg praksis i kognitiv terapi. Jeg arbeider særlig med:

  • Angst, indre uro
  • Depresjon
  • Utmattelsesreaksjoner
  •  Sviktende selvtillit

 

 

Min behandlingsfilosofi:

Du og jeg er likeverdige partnere i et samarbeid. Du er spesialist på ditt liv, og jeg legger til rette for endring av plagsomme tankemønstre og smertefulle følelser.

I tillegg til regelmessige samtaler arbeider du med avtalte hjemmeøvelser mellom timene. De kan for eksempel bestå i  å trene på å ”snu tankene” i vanskelige situasjoner, for deretter å øve på gjøre praktiske endringer i hverdagen. Den vikigste del av livet lever du mellom timene våre! Øvelsene avtales i en trygg og støttende atmosfære; du skal lykkes når du øver deg.

Er du motivert, kan du endre mye i livet ditt!

 

Praktiske opplysninger:

Tlf 901 57 694.

Jeg har ikke avtale med det offentlige.