mette_alsos_stort

Mette V. Alsos

Psykiater


Bakgrunn:

Spesialist i psykiatri siden 1982. Godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi i 1992. Mange års praksis på forskjellige psykiatriske sykehus og klinikker. Arbeidet mye med alvorlige psykiske lidelser og med ettervirkninger av alvorlige seksuelle overgrep. Drevet spesialistpraksis med driftstilskudd siden 2004. Arbeider i dag med de fleste typer psykiske problemer. Tilbyr så vel kortere som lengre tids psykoterapi. Eklektisk tilnærming. Anvender også medikamentell behandling. Driver en del veiledning med yngre kolleger.

 

Annen info: