Han har videre utdannelse på Nic Waals institutt i individualterapi, familieterapi, gruppeterapi og muskelspenningsdiagnostikk og behandling basert på psykodynamiske teorier. Han har vegetoterapiutdannelse, 1 år hos Rolf Grønseth. Han har også over et lengre tidsrom ukentlig hatt supervisjon av Bjørn Killingmo i den psykoanalytiske behandlingsmetode og Rorschach metode.

I 1981 etablerte han Institutt for Funksjonell Psykoterapi i Oslo sammen med psykiater Gunnar Cramer, inspirert av teori og behandlingsmetoder for Institute of Functional Psychotherapy i Los Angeles. Han har i den forbindelse flere seminarer og supervisjon av psykologene Linda og Dominic Cirincione.

Våren 1999 er han også godkjent kognitiv terapeut etter et internasjonalt godkjent utdanningsprogram av to års varighet.

Ole Jørgen Falch har drevet psykoterapi, både over kort og lengre tid med barn, ungdom og voksne med forskjellig patologi. Han arbeider også med familieterapi, parterapi og gruppeterapi. Han har undervist fagpersonell i videreutdannelse ved Nic Waals Institutt og han har også undervist leger, sykepleiere og hjelpepleiere i utviklingspsykologi (barne- og ungdomspsykologi) og psykologiske aspekter ved astma og allergi hos barn.

Han har vært veileder for psykologistudenter ved Universitetet i Oslo i gruppepraksis, og for psykologistudenter individuelt i ½ års praksis.

I en tre-års periode var han også med i administrasjonsutvalget i foreningen for barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner.

Han har arrangert og ledet samarbeidsmøter, personalmøter og psykososiale konferanser.

Ole Jørgen Falch har arbeidet heltid med privat praksis og han har hatt full fylkeskommunal avtale fra det tidspunkt ordningen startet i 1983.

Han har på grunn av fylte 70 år ikke lenger driftstilskudd og en enkelttime koster derfor 440,- og en dobblettime 880,- i tillegg til egenandel. 

Ole Jørgen Falch kan treffes på telefon-jobb 2411 6400, eller skriftlig il Bygdøy Allé 21, 0262 Oslo.


ojf_portra_shade_100x131ojf_sig_222x69