Gunnar Cramer

 

I 1980 dro jeg til USA sammen med en kollega for å studere nyere psykoterapeutiske metoder og hadde et studieopphold ved The Institute of Functional Psychotherapy Los Angeles hvor jeg utviklet et samarbeid med Dominic Cirincione og John Hart.gunnar_2

Jeg brakte denne psykoterapeutiske tilnærmingen til Norge og etablerte Institutt for Funksjonell Psykoterapi i Oslo 1981 sammen med psykolog Ole Jørgen Falch.
Da vi kom hjem til Norge holdt jeg en rekke forelesninger på forskjellige psykiatriske klinikker og arrangerte seminarer i Oslo i samarbeid med Dominic Cirincione i perioden 1981 og årlig frem til 1987.
Jeg besøkte John Hart og Dominic Cirincione i Los Angeles i 1987 for å videreutvikle konseptet med psykologiske treningsgrupper (Personality Fitness Training ).
Dominic Cirincione har tatt en doktorgrad innen begrepet Organizational Fitness og har etablert firma med samme navn.
Vi har de siste årene samarbeidet og arrangert lederseminarer for en rekke bedrifter i Norge.

Siden 1987 har psykiater Dag Furuholmen vært i Instituttet og i 1988 etablerte vi Bedriftspsykologisk Rådgivningstjeneste for å profilere forebyggende arbeid for bedrifter og institusjoner.

Jeg arbeider i Instituttet som individualterapeut, gruppeterapeut , familieterapeut og ekteskapsterapeut og har siden 1988 drevet psykologiske treningsseminarer (PFT) årlig sammen med Dag. Jeg har i mange år vært prossessveileder for personalgrupper i institusjoner for å bedre det psykososiale miljø samt forebygging av utbrendthet og slitasje i klientrettet arbeid.

Jeg holder seminarer og kurs for bedrifter hvor konfliktløsning og teambuilding er viktige elementer. Jeg underviser i kommuniksjon og kontaktetablering for å bedre det psykososiale miljø i bedrifter og veileder ledere personlig i deres rolle som ledere og driver også lederveiledning i grupper.

Jeg holder forebyggende kurs for leger for å klargjøre og utvikle legerollen med tanke på å forebygge slitasje i rollen.
Jeg har aktivt deltatt i den offentlige debatt i presse og fjernsyn og har drevet helseopplysning og forebygging av psykiske plager via disse media.

gc_portra_shade_140x91gunnar_sig_t250x119